Standard plemene - ONCEIRO

O N C E I R O
Chovatelský klub autentického brazilského fily

Menù
Title
Přejít na obsah
 

STANDARD PLEMENE FILA BRASILEIRO
                                   
    Nový standard fila brasileiro roku 1979 sestavil autor původního standardu dr. Paulo Santos Cruz. Z portugalštiny přeložil ing. Jan Kubeša.

Celkový vzhled

Typicky  molosoidní plemeno. Velký, masivní, se silnými kostmi, dává výraz velké  nekompromisní koncentrace síly, ale nesmí ani vypadat, ani být těžký,  váhavý nebo apatický.

Postava

Obdélníková,  kompaktní, ale harmonická, dobře vyvážená, symetrická. Velmi zřejmé  druhotné sexuální znaky, jasně odlišující psy od fen.

Povaha

Je  to odvážný, rozhodný a udatný pes. Neskrývá svou "ojeriza" vůči  cizincům, ani svou tradiční lásku, poslušnost a věrnost ke svým pánům a  rodině. Z toho vyplývá, že je to nepřekonatelný hlídací pes ve městech, a  na venkově kromě toho vynikající honácký pes a lovec velké zvěře.  Důsledkem jeho povahy je, že na výstavách psů nedovolí rozhodčímu (cizí  osobě), aby se ho dotkl. A pokud zaútočí na rozhodčího, taková reakce  nesmí být považována za vadu, ale naopak za potvrzení jeho povahy. Při  testech povahy, povinných na výstavách pro psy, kteří dovršili 12  měsíců, fila musí útočit šikmo vzhůru, před svým pánem a bez toho, že by  ukazoval na pánovi jakoukoliv závislost.

Nervový systém

Klidný,  vyrovnaný a ukazující jistotu, sebedůvěru, perfektně snáší cizí  prostředí a zvuky, jako výstřely slepými náboji na výstavách. Nesmí se  ale střílet ve vzdálenosti menší než 5 metrů a smí se testovat pouze psi  starší 12-i měsíců.

Pohyb

Chůze: Dlouhé, pružné a rytmické kroky, na pohled těžké, připomínající kroky  velkých kočkovitých šelem. Při chůzi jeho hlava musí být v linii nebo  pod linií zad. Jeho hlavní charakteristikou při chůzi je, že fila  pohybuje souběžně nohama na jedné straně a pak na opačné - perfektní  velbloudí krok. Výsledkem je střídavé boční zhoupnutí hrudníku a zádi,  které je zvýrazněno ocasem, pokud je nesen nahoru.

Klus: Snadný, měkký, lehký, široký a hodně výkonný.

Trysk: Mocný, dosahující rychlosti neočekávané u psa této velikosti a váhy.

    Pohyb  fily při chůzi evidentně ukazuje jeho volné klouby v nohách a zádech -  charakteristický rys plemene. Důsledkem toho je, že fila je schopen  náhle a rychle měnit směr, a to i v trysku.

Hlava

Brachicefalická,  velká, těžká. Při pohledu z profilu je délka čenichu prakticky stejná  jako lebky, dost hluboká, vystupující týlní hrbol, velké a visící uši,  nízký stop. Z čelního pohledu je široká, se silným a konvexním čenichem,  lebka je široká, lehce zakřivená, stejně tak po stranách.

Lebka

Z  profilu ukazuje lehké zakřivení od stopu směrem k vyčnívajícímu týlu.  Zepředu je široká, velká, lehce zakřivená. Její strany se snižují dolů  ve velmi mírné, téměř kolmé křivce, neukazují zbytnělé příušní žlázy a  nikdy netvoří schod při přechodu k čenichu. V tomto bodě je pouze lehká  křivka.

Týl

Vyčnívající, dobře oddělený od krku.

Stop (snížení čela)

Při  pohledu zepředu v podstatě neexistuje, na jeho místě je prohlubeň mezi  očima, která plynule stoupá do poloviny lebky. Z profilu je nízký,  šikmý, dobře viditelný, tvořený nadočnicovými oblouky.

Uši

Visící,  velké, silné, velmi široké u kořenů, zužují se směrem ke konečkům,  které jsou kulaté. Kořen je šikmý, přední část je vyšší než zadní.  Jejich uložení je v nejzazší části lebky a mění se: nízko, když pes  odpočívá, vysoko, když zpozorní. Bočně složené uši a růžičkové uši jsou  povoleny.

Oči

V  klidu smutný výraz, ale energický a rozhodný, když zpozorní. Střední až  větší velikosti, lehce vejčitého tvaru, hluboké, široce od sebe. Jejich  barva se mění od tmavě ořechové po žlutou, v souladu s pigmentací a  celkovou barvou srsti. Díky volné kůži někteří psi vykazují spadlá  spodní oční víčka. To není považováno za vadu, protože to pouze zvyšuje  typicky smutný výraz.

Čenich

Z  profilu je jeho délka prakticky stejná s délkou lebky. Obdélníkový, ale  velmi vysoký. Nicméně jeho výška nikdy nesmí být stejná nebo větší než  jeho délka. Jeho přední část musí být rovná, klesá lehce šikmo dolů. V  poloviční vzdálenosti tvoří široký a perfektní oblouk dolů směrem k  dolní linii čenichu, která je rovněž tvořena horními pysky. Tyto pysky  jsou silné a visí přes spodní, které jsou pevně přimknuty k spodní  čelisti, ale volné po stranách, ukazujíce zubaté okraje. Je viditelný  šev pysku. Při pohledu zepředu jsou patrné konvexní křivky čenichu (na  počátku, ve středu a u kořene), které tvoří celý čenich, ten zajišťuje  dobré nasazení kořenů zubů. Jako výsledek je čenich pod očima kulatý,  pak se velmi lehce zužuje ke střední křivce, a pak opět rozšiřuje směrem  k přední křivce a způsobuje široce zakřivený otvor tvořený okraji  pysků. Nicméně při pohledu shora se čenich nesmí ve střední části  zužovat tak, aby tvořil pas v oblasti střední křivky, zúžení je pouze  lehce znatelné.

Nos

Široké nosní dírky, dobře vyvinuté, ale nikdy nezaujímají celou šířku čelisti. Vždy černé.

Zuby a skus

Zuby  relativně malé, ale silné a bílé. Horní řezáky jsou široké u kořenů a  tenké na koncích. Silné špičáky jsou uloženy široce od sebe. Požaduje se  nůžkový skus - to znamená, že dolní řezáky se pouze dotýkají vnitřní  části horních řezáků.

Krk

Všeobecně  držený nízko, je vyjímečně silně vyvinutý a svalnatý, což budí dojem  krátkého krku. Jeho horní část je lehce konvexní, tvoří tak zvanou  křivku hřebce. Pod hrdlem je rovnoběžná silná dvojitá kůže, volně visící  v podlouhlých rovnoběžných lalocích.

Trup

Silný, široký a hluboký. Hrudník je delší než břicho.

Hrudník

Perfektně  klenutá žebra tvoří široký a hluboký hrudník, ale nikdy nejsou  překážkou volného pohybu ramen. V dobře formovaném rameni musí jít žebra  dolů až k lokti.

Boky

Kratší  a méně hluboké než hrudník, musí být dobře vytvarovány, aby bylo možné  rozlišit všechny jejich části. Při pohledu shora musí být méně široké a  plné než hrudník a záď, ale nesmí tvořit pas.

Horní linie

Otevřený  a nízký kohoutek, protože lopatky jsou široce od sebe. Nicméně lopatky  musí být perfektně vidět a tvoří klesající linii. Klesající linie v  nejnižším bodě (zvaném dobradiça - závěs, stěžej) mění směr a stoupá  plynule vzhůru, v přímé linii, až po přední výběžek kosti kyčelní. Tedy  horní linie je tvořena dvěma přímými liniemi - jedna po konec kohoutku,  druhá po záď.

Spodní linie

Od  rukojeti hrudní kosti vede perfektním obloukem, tvoříc předhrudí. Pak v  přímé linii, rovnoběžně se zemí, pokračuje k mečovému výběžku hrudní  kosti a od tohoto bodu pokračuje lehce vzhůru k uložení penisu u psů, u  fen k okraji boku, který je u nich více vyvinut, skrývá stoupající linii  břicha a ovlivňuje spodní linii.

Přední část těla - ramena

Jsou  tvořena dvěma kostmi stejné velikosti: lopatkou a kostí pažní. Lopatka  je v úhlu 45° od vodorovné linie a kost pažní tvoří s lopatkou úhel 90°.  Kloub lopatky s kostí pažní tvoří velký hrbol kosti pažní, který musí  být ve stejné úrovni jako předhrudí, ale kousek za ním. Při ideální  skladbě musí rameno vyplňovat prostor od kohoutku ke sternu a velký  hrbol kosti pažní musí být přesně uprostřed této vzdálenosti.

Nohy: Silné a rovné kosti. Patrná zápěstí, krátká a mírně šikmá záprstí.

Tlapy:  Jsou tvořeny silnými a dobře klenutými prsty, nejsou příliš u sebe, se  silnými, širokými, hlubokými polštářky. Prsty jsou ve správné pozici,  pokud směřují dopředu. Drápy jsou silné a tmavé - ale mohou být bílé,  pokud je to barva příslušného prstu.

    Kolmá  imaginární linie spuštěná dolů od lopatek musí dosáhnout lokte a  chodidla. V ideálním případě loket musí být v úrovni sterna.

Zadní část těla

Záď:  Je tvořena širokým a dlouhým svalem kyčelním, tvoří úhel 30° od  vodorovné linie. Je zde plynulá křivka od předního bodu kosti kyčelní ke  konci kosti sedací. Vrchol kosti kyčelní je ve stejné úrovni nebo  trochu výše než lopatky. Myšlená vodorovná linie začíná na konci kosti  sedací a musí dosáhnout na velký hrbol kosti pažní a vpřed na předhrudí.  Tato vzdálenost určuje délku psa. Při pohledu zezadu musí být záď  široká jako hrudník, hlavně u psů. U fen může být záď širší.

Stehna:  Jsou tvořena stehenní kostí, která tvoří úhel přibližně 60° od  vodorovné linie nebo od země a úhel 90° se svalem kyčelním. Jsou velká, s  konvexními zakončeními, tvořená svaly, které vedou dolů ke kosti  kyčelní a sedací - kost sedací kreslí křivku zádi. To je důvod, proč  kost sedací vždy musí mít dobrou délku.

Nohy:  Jsou hlavně tvořeny holenními kostmi. Když je úhlení dobré, kolena  vyvstávají a orientují hlezna vzad. Silné a vyčnívající kotníky. Nárt je  šikmý a vyšší než záprstí. Při pohledu zezadu musí být zadní nohy  rovnoběžné a vnitřní část stehen musí být velmi svalnatá.

Tlapy: Jsou poněkud více vejčitého tvaru než přední tlapy, jinak stejné. Nesmí mít paspárky.

Ocas

Při  pohledu z profilu nesmí být v rozporu s křivkou zádi, naopak musí s ní  dobře korespondovat, nevyčnívat příliš. Jeho nasazení je střední. Když  je pes vzrušen, zvedá ho, ale nikdy nesmí stát kolmo a nikdy nesmí  přepadnout na záda. Na konci tvoří otevřenou křivku (hák), ale nikdy  nesmí být zatočen. Když je pes v klidu, visí rovně k hleznům. Při  pohledu zezadu je jeho kořen velmi široký a silný, pomalu se zužuje  směrem ke konci.

Kůže

Je  to jedna z nejdůležitějších charakteristik plemene. Musí být silná,  volná po celém těle, zvláště na krku, a tvoří laloky na hrdle. V  některých případech tyto laloky pokračuje dolů na hrudník a břicho.  Někteří psi mají vrásku na stranách hlavy a rovněž v kohoutku a na  ramenou. Když je pes v klidu, na hlavě nesmí být vrásky. Když zpozorní,  stažení kůže na hlavě - aby zvedl uši - vytvoří malé podlouhlé vrásky.  Na čele být vrásky nesmějí.

Srst

Nízká,  krátká a přilehlá srst. Chlupy jsou tuhé a silné, charakteristický rys,  který může být snadno zjištěn pohledem a dotykem. Poněkud hustější v  kohoutku.

Barva - následující barvy jsou povoleny:

  1. žlutá ve všech odstínech, od světle hnědé do červené;
  2. žlutá ve všech odstínech, od světle hnědé do červené, ale s popelavým stínem;
  3. barvy 1 a 2, avšak s černou maskou a ušima, nebo jen černou maskou;
  4. žíhaná jako tygr nebo pavouk (žlutá srst s oddělenými černými pruhy).  Základní barva je stejná jako u předešlých s černými pruhy nebo proužky.  Proužky jsou tenké, stejně široké od počátku do konce a nepravidelně  rozmístěné po celém těle. Mají rovněž různou délku a spojují se podél  páteře na horní linii těla, kde se potkávají ve formě "V";
  5. žíhaná s černou maskou a ušima;
  6. bílá s velkými žíhanými plotnami, takovými jako popsáno u barvy č. 4.  Bílá barva musí být čistá, bez tmavých skvrn na kůži (které by dělaly  stíny);
  7. lehce popelavá, stříbrná;
  8. jakákoliv z dřívějších barev s bílými znaky, zpravidla na končetinách,  hrudi a ocase, ne tak často na krku a čenichu, směrem k hlavě.

Výška (v kohoutku)

Minimum psi 65 cm, feny 60 cm.
Maximum psi 70 cm, feny 65 cm.

Váha

Psi kolem 50 kg, feny kolem 40 kg.

Vady

Všechno, co je v rozporu s ideálem popsaným tímto standardem. Vady jsou tím vážnější, čím více se vzdalují od ideálu.

Všeobecné diskvalifikace:

1. kupírované uši;
2. kupírovaný ocas;
3. růžový nos;
4. předkus ovlivňující přední část čenichu;
5. jakékoliv chybění zubů;
6. bílá barva bez přítomnosti jakékoliv další barvy;
7. bílá základní barva s černými skvrnami;
8. smolně černá;
9. břidlicově černá;
10. smolně či břidlicově černá s bílými skvrnami;
11. myší šeď;
12. modravě šedá;
13. základní šedá barva s černými skvrnami;
14. ostrý úhel okrajů horních pysků (při pohledu zepředu jako obrácené "V");
15. povaha bez kladné reakce na útok;
16. silná negativní citlivost na střelbu.

Diskvalifikace vyplývající z křížení

Důležité poznámky:
1.  Zde jsou uvedeny nejběžnější vady. Aby jim bylo možno snadněji  porozumět, jsou rozděleny do oblastí jako všeobecný vzhled, hlava, atd.  Vzhledem k velké různosti genetického dědictví a následně fenotypu,  rozhodčí nenajdou všechny tyto znaky pouze u jednoho psa. Proto musí  rozhodčí diskvalifikovat psa, kdykoliv objeví jednu nebo více těchto vad  a když je přesvědčen o kříženci vzhledem k jejich intenzitě a  průkaznosti.
2.  Existují psi s fyzickými detaily, které ukazují různá křížení. Tento  fakt nesmí být pro rozhodčího překvapením, protože pouze potvrzuje  rozsah a variabilnost křížení s několika, ne pouze s jedním, plemeny.

A. Kříženci s neapolským mastinem
1.  Výrazně dlouhého typu, s krátkýma nohama, širokým hrudníkem. Konkávní  horní linie, která končí vysokou rovnou zádí a vysokým nasazením ocasu,  který je krátký, má tendenci se kroutit vzhůru a padat přes záda. Spodní  linie má protilehlé křivky: konkávní v hrudníku (hrudník jako síť) a  konvexní v břiše (vytahuje se vzhůru).
2.  Široká lebka, její křivky jdou dolů v obloucích stran hlavy jako míč. V  kontrastu se čenich zdá být užší. Vysoko nasazené uši. Kulatý stop,  tvořený přední kostí, která je v čele vysoká, dělá schod. Horní pysky  tvoří při čelním pohledu ostrý úhel, obrácené "V". Z profilu je výška  čenichu stejná nebo větší než jeho délka. Z pohledu zepředu je úzký. Nos  zaujímá celou jeho šířku. Nemá konvexní křivky. Hrdlo s podbradkem.  Znuděný výraz s napůl zavřenýma očima a otevřenou tlamou, ukazující  špičku jazyka.
3. Břidlicově černá barva, šedá jako základní barva s černými pruhy, olověně šedá barva.

B. Kříženci s německou dogou
1.  Čtvercová postava, krátká, na dlouhých nohách, dlouhý krk bez laloků na  hrdle. Jako důsledek krátkého sterna se spodní linie zvedá diagonálně  nahoru. Velmi velké okraje boků, dokonce i u psů. Pevné klouby a tvrdý  pohyb. Záď nespáditá. Tenký ocas. Otevřená ramena, která směřují vpřed a  jsou umístěna těsně pod krkem.
2.  Úzká hlava. Velký a dlouhý nos. Hlava málo hluboká. Rovná lebka, malý  stop, úzké a jemné uši, vysoko posazené. Oči mají tendenci do modra.  Dlouhý čenich s dolní linií rovnoběžnou s horní.
3.  Smolně černá barva, myší šeď nebo namodralá šeď, šedá jako základní  barva s černými skvrnami, bílá s černými nebo šedými skvrnami nebo  skvrnami obou těchto barev. Velmi krátká srst, příliš těsná k tělu,  tvořená velmi jemnými chlupy.

C. Kříženci s anglickým mastifem
1. Velké gigantické tělo, s tendencí čtvercovou. Rovná záda. Kohoutek výše než záď.
2.  Při pohledu zepředu je hlava široká, zdá se být užší mezi ušima, které  jsou malé, jemné, tvaru V, vysoko nasazené (prakticky na vrcholku linie  lebky) a téměř vždy černé. Kulaté čelo, silně vyznačený stop tvořený  přední kostí. Vrásky na čele. Málo vyčnívající týlní hrbol. Při pohledu z  profilu je délka čenichu poloviční proti délce lebky (1:2). Vysoký u  kořene, ale méně vysoký na konci, kde horní pysky nejsou tak hluboké.  Přední linie tvoří s horní linií pravý úhel a je svislá. Může směřovat  dopředu jako výsledek klešťového skusu nebo předkusu. Vystupující brada,  která tvoří šikmou přední linii. Černá maska.
3.  Žlutá meruňková jako základní barva, s příliš mnoha velkými a vejcovitě  tvarovanými pruhy spojenými dohromady, takže tvoří černé skvrny. Jsou  tak početné, že viditelné části základní barvy jsou prakticky stejné  šíře jako pruhy a dávají falešnou představu pruhované tmavé tygří barvy.

Návrat na obsah