Genetické dědictví - ONCEIRO

O N C E I R O
Chovatelský klub autentického brazilského fily

Menù
Title
Přejít na obsah
              
Genetické dědictví

Dr. Paulo Santos Cruz, o historických podmínkách, v kterých plemeno vzniklo.

    Fila začal své spojení s pionýry, zakladateli fazend a objeviteli regionů, když s nimi dobýval neznámou zemi s hustým porostem a divokými zvířaty, pomáhal lidem v jejich dřině a poté lovil, aby přežil, protože lidé neměli čas, aby ho krmili. Přežili filové, jejichž psychické a fyzické vlastnosti je zachránily před smrtí. Jaguáři instinktivně napadají šíji a tu část hlavy, kde se spojuje krk s lebkou, jejich cílem je hlavu odkousnout. Pokud drápy jaguára chytnou psa za čelistmi, pes ztratí polovinu čenichu, když najdou týlní hrbol, oddělení hlavy je nevyhnutelné. Přežili takoví, jejichž kůže byla silná a volná, která jim sloužila jako pohyblivý polstrovaný chránič. Drápy šelmy chytly něco pohyblivého, klouzavého, co znemožňovalo znehybnění kostry psa. Ten se zachránil, s velkými zraněními, ale živý. Přežil, reprodukoval se, a silná volná kůže byla přenášena na potomky.
Jaguár předstírá nezájem, pak nenadále zaútočí, a je třeba velké obratnosti a ohebnosti, aby se pes útoku vyhnul. Psům s uvolněným, pohyblivým hrudníkem se dařilo uniknout včas, psi s tuhým hrudníkem byli chyceni. Opět ti, co přežili, předávali svým štěňatům velkou ohebnost hrudníku a kloubů. Z toho důvodu má hrudník čistokrevného fily dva směry - první po 7. a 8. žebro, až k tomuto bodu klesá. Odsud se zvedá až po záď. Místo, kde tyto linie mění směr, funguje jako pružný spoj, který filovi dovoluje rychlé změny směru.

    V případě, že se jaguár zakousl psu do nohy, zbavil ho možnosti pohybu. Někteří psi měli tak velkou uvolněnost vazů a kloubů, že jim umožnila nechat nohu v tlamě šelmy, otočit celé tělo a zároveň s jaguárem bojovat. Takoví psi přežívali a uvolněnost kloubů, tak patrnou při chůzi, předávali potomkům. V případě boje s jaguárem vzdát se nebyl způsob jak přežít. Nejlepší obranou je útok a mnohý jaguár zaváhal a utekl, překvapený zuřivým útokem psa, jehož kuráž byla vpravdě lví, když byl odhodlán ke všemu, aby šelmu přemohl. Mnozí filové přežili, protože zakousnutí do lící a uší jaguára ho drželi a nepustili, až dorazil lovec a zastřelil ho. Z takovýchto rodičů se rodila štěňata s neporovnatelnou odvahou.

    Stejná odvaha, obratnost vyhnout se útoku a ohebnost kloubů pomáhaly filům, když se vyhýbali rozzuřeným býkům. Ti, když je psi drželi za nozdry, se pokoušeli na psy kleknout a zlomit jim páteř nebo žebra. Tatáž schopnost vyhnout se útoku zabránila zpravidla i přímému kopnutí do čenichu nebo probodnutí rohem. Psi, kteří neměli tyto vlastnosti, neměli šanci přežít.

    Fila při sledování stopy vydechuje rovně k zemi, jeho dech se vrací zpět smíchaný s pachem kořisti. Jeho hlava postrkuje tento vzduch plný pachu kořisti, dovoluje mu sledovat stopu, najít a ulovit kořist a zajistit si žrádlo. Když fila sklonil hlavu, velké zavěšené uši zvětšovaly prostor lebky a čenichu, tvořily zástěnu, která zabraňovala úniku pachu kořisti po stranách. Psi s malýma ušima neměli tuto pomoc a měli více potíží lovit a uživit se. Ti s velkýma ušima získávali pro sebe háravé feny a vítězili nad slabými. Výsledkem byli potomci s velkýma ušima. Ty navíc chránily vnitřní ucho před infekcí, zajišťovaly lepší sluch, postřehly každé zapraskání a chránily tak před přibližujícím se nebezpečím.

    Celý den pracovat s dobytkem, v noci zahánět jaguáry a další šelmy a ulovit si něco k snědku, to všechno proto, aby mohl být se svým pánem, vyžadovalo velkou schopnost spřátelit se, milovat, talent k přátelství, velký obdiv vůči lidem. Ti, kteří neměli takové psychické vlastnosti, se vzdálili a v džungli se stali kořistí silnějších zvířat. Ti, kteří přežili, až do dnešních dní předávali svým štěňatům stejnou lásku k lidem, stejnou věrnost pánovi. Takový byl vliv přírodního výběru na filu. Zajisté, k tomu, aby se tyto somatické a psychické vlastnosti u filů zafixovaly, bylo třeba staletí. Pokud došlo k nežádoucím odchylkám, příroda je eliminovala a svým novým úsilím dosáhla návratu k autentickému, jí vytvořenému typu.

    Jméno "fila" se odvozuje většinou od portugalského slova FILAR - tj. držet, stisknout, a týká se mimořádné síly, kterou má fila v čelistech. Většina současných moderních plemen byla uměle vytvořena člověkem. Fila brasileiro je výjimkou - pouze se to "přihodilo" jako výsledek čiré nutnosti. Kolonisté potřebovali silného, odolného a tvrdě pracujícího psa, který by byl zároveň dobrý honácký pes, dobrý lovec jaguárů, dobrý hlídač a věrný společník - tím je fila brasileiro.

    Kynologové se všeobecně shodují v tom, že na vývoji fily měla od 17. století hlavní podíl 3 základní plemena - staří angličtí mastifové, bloodhoundi a staří buldoci. Brazilští kolonisté potřebovali velmi všestranné plemeno, psi museli výborně sloužit jako honáčtí psi, jako lovci zvěře, obránci před útoky indiánů a neúplatní hlídači domácností svých majitelů. Ideální pes pro tento úkol musel mít velikost, kuráž a sílu, aby jej mohl splnit. Určité předpoklady pro tuto úlohu měl starý anglický mastif (nikoliv však dnešního typu, tehdy vážil pravděpodobně 60-65 kg), další dodal buldog, používaný i k práci s dobytkem, a vynikajícími čichovými vlastnosti přispěl bloodhound.
     
Návrat na obsah