Členství a přihláška - ONCEIRO

O N C E I R O
Chovatelský klub autentického brazilského fily

Menù
Title
Přejít na obsah
Speciální kynologický klub „Onceiro“ České republiky je klub, sdružující občany se zájmem o plemeno brazilský fila. Předmětem jeho činnosti je chovatelská, odborná, společenská, ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na plemeno brazilský fila
Členem Speciálního kynologického klubu „Onçeiro“ se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 16ti let. Členem se může stát i právnická osoba.

Základní podmínky členství jsou:
-  souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti
- plnění vnitřních norem a usnesení orgánů klubu
- dodržování zákonných opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlas se zásadami ochrany   brazilských fil a jejich dodržování
- zaplacení členských příspěvků vždy do 28.2. pro následující rok ve výši:
- studenti a důchodci 300,- Kč/rok
- ostatní 800 Kč,-/ rok
- přispívající členové 400,- Kč/rok
- přispívajícím členem se rozumí rodinný příslušník řádného člena SKKO,který má hlasovací právo, ale nemá nárok na zpravodaj.
- členové, kteří nezaplatí do 28.2., budou v příštím roce platit poplatky za veškeré služby Speciálního   kynologického klubu „Onçeiro“ ve výši jako nečlenové klubu.
Členství vzniká schválením přihlášky výborem klubu.

Bankovní spojení:      173773482/0300

Variabilní symboly:
členské příspěvky:   111
sponzorské dary:     222
výstavní poplatky:   333.
ONLINE PŘIHLÁŠKA DO SKK ONCEIRO:

Položky označené * jsou povinné.
Návrat na obsah