Pozvánka na výstavu - ONCEIRO

O N C E I R O
Chovatelský klub autentického brazilského fily

Menù
Title
Přejít na obsah
Akce klubu > Výstava 21.-23.9.2018
POZVÁNKA

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA FILA BRASILEIRO
XVII. KLUBOVÁ VÝSTAVA SPECIÁLNÍHO KYNOLOGICKÉHO KLUBU ONCEIRO

21. - 23. září 2018
České švýcarsko - rekreační komplex Chřibská PERMON - BAJTLICH
Rozhodčí: Ing. Jan Kubeša


Vážení přátelé a příznivci brazilského fily,

     srdečně Vás zveme na XVII. mezinárodní výstavu speciálního kynologického klubu Onceiro, z.s., která se letos koná v Českém Švýcarsku
ve dnech 21. - 23. 9. 2018.
Propozice a přihlášku naleznete níže.
Ubytování a stravování si každý účastník zajišťuje sám v rekreačním komplexu Chřibská a to nejpozději do 31. 8. 2018.
Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 20. 8. 2018.
    Věříme, že mezinárodní výstava bude pro nás všechny důstojným a příjemným svátkem a velice se těšíme na setkání s Vámi.

Za výstavní výbor
Lenka Dvořáková

VÝSTAVNÍ POPLATKY                       
                                                                    pro členy klubu                          pro nečleny
za prvního psa + katalog                              750 CZK (30 EUR)                      900 CZK (40 EUR)
za každého dalšího psa bez katalogu          400 CZK (16 EUR)                      500 CZK (20 EUR)
(stejné jméno majitele jako u prvního psa)
za štěně 3. 6. měsíců                                250 CZK (10 EUR)                      350 CZK (15 EUR)
psi nad 9 let                                                 400 CZK (16 EUR)                      500 CZK (20 EUR)

Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2018

Dodatečně je možné se přihlásit v sobotu ráno u pořadatele do 8:30 hod.
Podmínky dodatečné přihlášky: 50% příplatek, bez nároku na bezplatný katalog a uvedení vystavovaného jedince v tomto katalogu. Cena katalogu je 50 CZK.

VSTUPNÉ
Doklad o zaplacení výstavních poplatků opravňuje vystavovatele (1 osoba) ke vstupu do areálu. Pro další je vstupné 50 CZK, děti od 6 do 12 let 30 CZK. Vstupné se hradí na místě.

INZERCE V KATALOGU
pro jednotlivce:       1 A5 strana 1 500 CZK     ½ A5 strany 750 CZK
pro firmy:                1 A5 strana 2 000 CZK     ½ A5 strany 1 000 CZK

Veškeré poplatky zasílejte na účet: 173773482/0300; variabilní symbol: 333; do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení.
                                        Account Nr. 173773482/0300, variable symbol 333; write your surname in the message for the recipient.
BIC CEKOCZPP; IBAN CZ20 0300 0000 0001 7377 3482.

Ubytování a stravování
    Ubytování a stravování si zajišťuje a hradí vystavovatel samostatně.
Adresa: České Švýcarsko Rekreační komplex Chřibská, PERMON - BAJTLICH, 407 44 Chřibská, Česká republika
             http://www.bajtlich.regin.cz/ Telefon: +420 728 239 540; +420 723 294 969; e-mail: permonchribska@seznam.cz,
                                                                                                                                                 bajtlichgranost@seznam.cz.

Veterinární předpisy
   Vystavovatel musí při veterinární přejímce předložit očkovací průkaz psa/psů s platnou vakcinací proti vzteklině. Psi majitelů z členských zemí EU musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Všeobecná ustanovení
    Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů, není dovoleno. Psi musí být opatřeni náhubkem, pevným obojkem, vodítkem. Doporučuje se postroj. Z výstavy se vylučují háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti a kojící feny.
Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů. Protest musí být podán vystavovatelem písemně pořadateli současně se složením jistiny 1000 CZK v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele akce.

Výstavní výbor: Ing. Jan Kubeša, Lenka Dvořáková, Miroslava Maršíčková, Milan Pešír.

PROGRAM

Pátek 21. září 2018
příjezd, ubytování, beseda s rozhodčím, video z Brazílie

Sobota 22. září 2018
8:00 snídaně
9:00 veterinární přejímka psů
10:00 analýza fenotypu, temperamentu a nervového systému
13:00 oběd
14:00 analýza FT a NS
18:00 večeře
19:00 barbecue, fotky a videa, diskuse o fila brasileiro v zemi původu a v ČR

Neděle 23. září 2018
8:00 snídaně
9:00 zahájení mezinárodní výstavy jedinců schválených v minulých letech a při sobotní analýze.

KATEGORIE          PSI                             FENY
                              3 6 měsíců               3 6 měsíců
                              6 12 měsíců             6 12 měsíců
                             12 18 měsíců           12 18 měsíců
                             18 24 měsíců           18 24 měsíců
                             nad 24 měsíců            nad 24 měsíců
                             psi starší 9 let             feny starší 9 let

SOUTĚŽE S VYHLÁŠENÍM                Nejlepší pes
                                                              Nejlepší fena
                                                              Nejlepší jedinec BOB
                                                              Nejlepší hlava
                                                              Nejlepší temperament.
ONLINE PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU:


Položky označené * jsou povinné.

a společně s dokladem o zaplacení výstavního poplatku a fotokopií průkazu původu psa (psů) odeslat na adresu
Lenka Dvořáková
Veselá 19
295 01 Mnichovo Hradiště

Kontakt: 420 724 292 652; heroi@volny.cz.Návrat na obsah